Convert Solar To Lunar Calendar Android

here is a code of how to convert solar calendar to lunar calendar with android   import java.util.*; /** * Created by dat on 09/07/2015. */ public class ChinaCalendar { final float PI = 3.14f; private int mDay; private int mMonth; private int mYear; private int mTimeZone = 8; private long mJulius; public int mLunarDay; … Đọc tiếp Convert Solar To Lunar Calendar Android

Advertisements

Map và Direction trong Android

Nguồn: https://danchanvit.wordpress.com/2013/02/02/map-va-direction-trong-android/ Ngày bắt đầu làm quen với lập trình Android, mình có viết một ứng liên quan đến Map, hôm nay lôi ra nghịch thử thấy nó không hoạt động nữa chẳng hiểu tại sao. Tìm hiểu nguyên nhân mới biết rằng google không còn support KML direction data nữa. Đang rảnh rỗi nên ngồi … Đọc tiếp Map và Direction trong Android