Convert Solar To Lunar Calendar Android

here is a code of how to convert solar calendar to lunar calendar with android   import java.util.*; /** * Created by dat on 09/07/2015. */ public class ChinaCalendar { final float PI = 3.14f; private int mDay; private int mMonth; private int mYear; private int mTimeZone = 8; private long mJulius; public int mLunarDay; … Đọc tiếp Convert Solar To Lunar Calendar Android

Advertisements

Unity – Create A Cannon Ball / Shooting with power and direction

English: This post will show you how to create a cannon ball or shooting object with a power and direction. step 1: create a sphere with the size as you want. step 2: add Rigidbody to the sphere. - At here, if you want to add a Collider to sphere you may have to change … Đọc tiếp Unity – Create A Cannon Ball / Shooting with power and direction

Youtube watch videos and downloader

Đầu tiên, để thực hiện được bài này, bạn cần đọc qua 1 ít kiến thức về WPF (có thể tham khảo tại đây) và xml linq. Bạn có thể xem trước giao diện của chương trình bên dưới: Mình sẽ không nói nhiều về phần download file và cách làm giao diện, mình chỉ … Đọc tiếp Youtube watch videos and downloader