Unity3d moving by touches/clicks on screen script

step 1: add collider to your terrain // thêm colider vào terrain step 2: add sphere or somethings else to your scene/ thêm 1 sphere hoặc cái gì đó vào scene step 3: create a script c# and copy this script / tạo 1 script bằng c# và copy cái script ở dưới vào using … Đọc tiếp Unity3d moving by touches/clicks on screen script

Advertisements