Youtube watch videos and downloader

Đầu tiên, để thực hiện được bài này, bạn cần đọc qua 1 ít kiến thức về WPF (có thể tham khảo tại đây) và xml linq.

Bạn có thể xem trước giao diện của chương trình bên dưới:

Untitled

1

Tiếp tục đọc

Advertisements